Binnen de harmonie zijn vele leden actief binnen diverse commissies:

Muziekcommissie:  Tom Smits (voorzitter)

Casper Braafhart

Kitty Nije Bijvank

Jenny Arends

Repertoirekeuze orkest/ Programma concerten en andere optredens vaststellen. Muzikale activiteiten door het jaar heen plannen.
Muziekarchivaris: Harrie Arends

Tom Smits

Emmely Wagener

Bestellen muziekpartijen/Uitdelen muziekpartijen.
Jeugd- en activiteitencommissie: Joris de Bruijn (voorzitter)
Hellen Eeuwes

Suzanne de Bruijn

Thijme Geene

Dianne de Wild

Maria Arends

Jaarlijks minimaal 1 jeugdactiviteit en 1 gezamenlijke activiteit organiseren. Eenmaal per 3 of 4 jaar het kamp organiseren.
Concertcommissie: Ella Derksen (voorzitter)

Hennie Aalbers

Charles de Bruijn

Koen Evers

Uitnodigingen/ Pers/ Jubilarissen/ Draaiboek/ Aankleding zaal/podium/ Bloemen/ Loterij/ speaker/ Programmaboekje.
PR: Harrie Arends Publicaties in de pers, op aansturing van bestuur, concertcommissie en opleidings-commissie.
Donateurs- en Anjeractie: Marianne Hendricks

Maria Arends

Voorraad kaarten en enveloppen/ Ontvangst gelden/ Verdelen routes/ Aanvraag vergunning.
Opleidingscommissie: Marianne Hendricks (voorzitter)

Peter Tijssen

Joris de Bruijn

Henriette Remie

Bastian Wagener

Dianne de Wild

Werving leden/ Samenstellen blokfluitgroep/ Contacten ouders/leerlingen/ Bijhouden lesbezoek.
Activiteitenlijst: Jenny Arends  
     
Ledenadministratie: Jenny Arends

Mariska Wagener

Ledenlijst/ Aanmelding lidmaatschap/ Beeindiging lidmaatschap.
Uniformen: Willy Smits  
Instrumentenbeheer: Frits de Wild

Willy Smits

Marianne Hendriks

John Arends

Opslag koperinstrumenten/ Opslag div. Materialen/ Bode Brugman.Opslag houtinstrumenten

Bode Schreven

Internet commissie: Tom Smits

Kitty Nije Bijvank

Joris de Bruijn

Actueel houden site
Informatiefolder: Jenny Arends

Joris de Bruijn

Tom Smits

Afgeven bij acties
     
Bestuur Peter Tijssen

Mariska Wagener

Jenny Arends

Maria Arends

Koen Evers

Kitty Nije Bijvank

Willy Smits

VoorzitterPenningmeester

Secretaris

Bestuurslid (attenties)

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Dirigenten/docenten: Casper Braafhart Dirigent
  Tom Smits Dirigent groepsrepetities
  Hellen Eeuwes Docente MusicKids
  Hellen Eeuwes,Floor Boomsluiter Docenten blokfluitleerlingen
  Ed Waskowski Docente houtleerlingen
  Chiel Volman Docent koperleerlingen OA
  Melvin Puijn, Joris de Bruijn Docenten slagwerkleerlingen OA
  Truus Siddre Docente dwarsfluitleerlingen