Lintje voor Gert Rasing

Vrijdagavond werd er een serenade gebracht bij Gert Rasing die ’s middags een onderscheiding van de Koningin heeft mogen ontvangen. Ruim 25 jaar is hij lid (voorheen bestuurslid) van het Actiecomité Harmonie St. Caecilia Angeren. Dit comité bestaat uit vrijwilligers, die de harmonie een warm hart toedragen. De heer Rasing is één van deze oprichters. Het actiecomité heeft tot doel om, door een actieve benadering van sponsoren en het organiseren van allerlei acties, extra fondsen te verwerven ten behoeve van de harmonie. Hij heeft 21 jaar lang het penningmeester-schap verzorgd.

De heer G. Rasing verricht al meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Bemmel. Van 1974 tot 2000 vervulde hij de functie van bestuurslid/penningmeester. Als penningmeester was hij verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van deze afdeling met meer dan 800 leden en donateurs. Door de herindeling zijn ook de 3 afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis gefuseerd en is de afdeling Lingewaard gevormd. De heer Rasing heeft tot december 2002 als tweede penningmeester zitting gehad in het nieuwe bestuur van de afdeling Lingewaard. Na zijn terugtreden uit het bestuur is hij tot op de dag van vandaag als vrijwilliger betrokken bij activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis, onder meer als organisator en coördinator van de jaarlijkse huis aan huis collecte in zijn woonplaats Angeren.
Ook is hij al meer dan 25 jaar lid van de werkgroep collectanten van de St. Bavoparochie in zijn woonplaats Angeren.  Sinds 2002 verzorgt de heer Rasing samen met enkele anderen het totale onderhoud van de Rooms Katholieke begraafplaats in Angeren.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *