1e prijs behaald in Enschede

Met 81,3 punten heeft de Harmonie St. Caecilia vandaag de 1e prijs behaald op het concours te Enschede.
Onder muzikale leiding van Casper Braafhart behaalden zij cijfers boven de 8 met een gemiddelde van ruim 81,3 punten!
Op moment van schrijven..eh typen..zitten we vermoeid met vlaggetjes in de bus huiswaarts! We hebben nog een lange weg te gaan naar Angeren. (en naar de 1e divisie :-))

Tot zover!

customessaywritingservicess.com
zp8497586rq

Najaarsconcert

img src=”https://www.harmonie-angeren.nl/getimage2.php?name=29.jpg&max_width=200&max_height=200″ align=”right”>In een goed gevuld Dorpshuis te Angeren, verzorgde Harmonie St. Caecilia afgelopen
zondag haar tradionele zondagsconcert. Deze keer stond het programma met name in het
teken van het concours in Enschede, waaraan de harmonie volgende week zondag gaat
deelnemen.

Met name de concoursstukken vormden de basis voor het programma. En dat moet gezegd; juist dit deel van het programma sprong er kwalitatief in positieve zin uit. Dat geeft vertrouwen voor de komende krachtmeting. Ook het leerlingenorkest en de blokfluitgroep verzorgden op gepaste wijze hun bijdrage aan deze gezellige zondagochtend-bijeenkomst.
De dames mw. Maria Arends en mw. Marianne Hendricks, beiden 40 jaar actief als blaasmuzikant, werden door de
koninklijke federatie van muziekgezelschappen in het zonnetje gezet onder het opspelden van de robijnen bondsspeld.
Al met al een tijdsbesteding, waaraan zowel muzikanten als hun gehoor met voldoening aan zullen terugdenken.
Op naar zondag 18 november!
zp8497586rq
http://www.fasthomeworkk.com/
zp8497586rq