Kids in Concert 2017 was een groot succes!

Met fantastische aankondigingen van Tjard en Daan, en hele muzikale bijdragen van alle leerlingen werd het Kids in Concert weer een heel geslaagde avond.

Er kwam van alles aan bod:

De MusicKids, kinderen uit groep 2 en 3 hebben in 8 maanden ritmes geleerd, blokluit en boomwhackers spelen. Dit lieten ze allemaal horen tijdens hun optreden. En het liedje De Wereld van Kinderen voor Kinderen, met een heel moeilijke tekst, werd uit het hoofd vol overtuiging gezongen. Prachtig!

De blokfluiters lieten onder leiding van Emmely een heel mooi stuk horen.

 

Verder kwamen er een aantal slagwerksolo’s voorbij, Teun liet horen wat hij kan na een half jaartje les en Daan en Lotte lieten horen hoe het klinkt als je op A-niveau speelt.

De avond werd afgesloten met het Jeugdorkest Volharding-Angeren, die drie technisch moeilijke stukken brachten die ze goed afgingen.

Bedankt allemaal!

Bekijk hier nog wat leuke foto’s

Tom Smits krijgt Speld van Verdienste

 

Tom Smits ontvangt Speld van VerdiensteTijdens het Muziekevenement ‘Angeren live‘ heeft Tom Smits de Speld van Verdienste van de gemeente Lingewaard ontvangen uit handen van wethouder Theo Janssen.

Tom Smits is de muzikale leider van dweilorkest De Deurdweilers. Dit orkest bestaat dit jaar 20 jaar. Tom Smits bereidt het muzikale (jaar)programma voor, regelt de partituren, instrueert, dirigeert en organiseert de repetitiebijeenkomsten.

Vooral dankzij zijn inbreng is het orkest In de loop der jaren zowel letterlijk als figuurlijk gegroeid met vele mooie optredens in binnen- en buitenland. Ook diverse tv- en radio-shows zijn door dweilorkest De Deurdweilers opgeluisterd. Op dit moment zijn er twee cd’s van het orkest verschenen. De Deurdweilers heeft tweemaal (in 2007 en 2008) het Nederlands Kampioenschap Dweilorkest in Bemmel gewonnen. In 2008 behaalde het orkest het Nederlands Kampioenschap in Voorthuizen. Natuurlijk is er sprake van een gezamenlijke prestatie, maar zonder de inbreng van Tom Smits was dit nooit bereikt. Met deze prestaties zetten De Deurdweilers de gemeente Lingewaard (muzikaal) mede op de kaart.

Ook heeft hij een grote inbreng geleverd in het samenstellen van programma’s als Mooi Weer De Deurdweilers (2008) en Ik Hou van Angeren (2010). Door de organisatie van dergelijke activiteiten levert Dweilorkest De Deurdweilers toch een belangrijk aandeel in het culturele leven in Angeren.Vermeldenswaard is ook dat, dankzij het bestaan van Dweilorkest De Deurdweilers, de Harmonie St. Caecilia en Drumfanfare St. Bavo erin slagen om jonge muzikanten “vast” te houden.Naast de Deurdweilers is hij ook lid van Blaasorkest de Dieseltrekkers, een 24-koppig semiprofessioneel orkest uit Westervoort. Tom verzorgt ook de muziekbibliotheek voor de bovengenoemde verenigingen.Tom Smits is de persoon, die naast de zaken die hij met de overige jubileumcommissieleden van Harmonie St. Caecilia in gezamenlijkheid aanpakt, tevens de persoon die de muzikale invulling van het muziekfestijn “Angeren Live” in Angeren verzorgt. In dat kader fungeert hij als tussenpersoon tussen dirigent en orkest enerzijds en solisten/band anderzijds.

Personen die de Speld van Verdienste van de gemeente Lingewaard ontvangen, hebben doorgaans een lange staat van dienst en zijn daarmee al op gevorderde leeftijd. Tom Smits heeft al zeer veel gepresteerd op zijn 31steen is vanaf zeer jonge leeftijd al actief op verschillende muzikale en culturele terreinen. Door het verrichten van vele vrijwilligersactiviteiten gedurende vele jaren kan hij gezien worden als een voorbeeld voor de jonge Lingewaardse bevolking. 

Door toekennen van de Speld van Verdienste aan een relatief jonge persoon wordt door het gemeentebestuur het signaal afgegeven dat ook jongeren, die zich verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Lingewaardse gemeenschap of die een zeer bijzondere prestatie verrichten of hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied, voor deze blijk van waardering in aanmerking kunnen komen.

Angeren LIVE persberichten

Angeren LIVE naar binnen