Harold en Hennie getrouwd

1 juni was de dag dat Harold en (klarinettiste) Hennie in het huwelijksbootje stapten. En als een lid gaat trouwen, dan moet de harmonie daar natuurlijk bij zijn. “s Avonds werd in de Kolk een mini-concert gegeven. Kwam dat even goed uit dat we onlangs nog een “liefdesconcert” hebben gegeven. Er werd volop gedanst op de klanken van de harmonie. Ook voor uw bruiloft, kunt u de harmonie dus boeken!

Een stralende Harold en Hennie verlaten de RK Kerk in Angeren na de plechtigheid.

Wij wensen Harold en Hennie ook via deze weg een hele gelukkige toekomst tegemoet!

 

Voorzitter Peter Tijssen ontvangt lintje

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 29 april is vandaag onze voorzitter Peter Tijssen verrast met een lintje. Door o.a. zijn voorzitterschap van de harmonie en lid van Strijdbaar Angeren heeft de Koningin het behaagd om hem te decoreren tot “Lid in de Orde van Oranja Nassau”.

Uiteraard kon ook hier een serenade niet ontbreken.

Naast Peter werd ook Cor Janssen door de Koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En ook Cor werd daarom op deze avond van een serenade voorzien.

Als we deze serenade én die voor Peter meetellen komen we op 5 serenades in 20 dagen dagen!
Zo heb je er tijden geen, en zo ineens allemaal achter elkaar.

Achtergrondinformatie (bron: gemeente Lingewaard)

Lintje voor Peter Tijssen

 

 

Felicitaties voor Peter

 

Peter Tijssen heeft zich in 2007 in de hoedanigheid als voorzitter van Harmonie St. Ceacilia, als een van de eerste leden aangemeld bij de Stichting Strijdbaar Angeren. Als bestuurslid van Strijdbaar Angeren is hij verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de achterban. Ook is hij actief voor de adviescommissie.

Al sinds midden 1997 is Peter Tijssen zeer actief als bestuurslid van harmonie St. Caecilia Angeren en uiteindelijk als voorzitter. Zijn prestatie was het om de omvang van het bestuur uit te bouwen van eerder vier leden naar een werkbare omvang en de individuele leden nadrukkelijker bij de organisaties te betrekken. Op zijn initiatief zijn er binnen de vereniging tien interne commissies ten behoeve van bepaalde taakvelden geformeerd. Nu is er tijdelijk een elfde commissie, de jubileumcommissie voor het organiseren van het komend 90-jarig bestaan van de harmonie in 2011. Peter Tijssen maakt ook zelf deel uit van deze jubileumcommissie.

Peter Tijssen heeft vele functies vervuld. Vanaf 1969 tot eind jaren negentig heeft Peter Tijssen bestuurswerk gedaan voor de Katholieke Fabrieksarbeidersbond “St. Willibrordus” later Industriebond Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), waarvan de laatste 10 jaar in de functie van voorzitter van de Gemeentelijke FNV.

Tijdens de periode Peter Tijssen werkzaam was bij de AKZO en nog enkele jaren daarna is hij bestuurslid geweest van het Bedrijfspastoraat van AKZO Arnhem. Peter Tijssen is ook een aantal jaren bestuurslid geweest van het Martin Luther King Centrum.

Lintje voor Cor Janssen

 

 

Cor Jansen

Serenade bij Cor Jansen

 

Cor Janssen verricht naast de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie nog vele andere werkzaamheden bij de Stichting Ouderenwerk Angeren. Hij organiseert kaart- en bingomiddagen. Ook verzorgt hij de ledenadministratie voor de yoga en de thai-chi.

Daarnaast bezoekt hij vergaderingen in het kader van de WMO en onderhoudt contacten ter zake met de gemeente en diverse personen van andere instanties. Hij houdt zich nauwkeurig op de hoogte met de nieuwe regelingen en geeft advies aan de ouderen over deze regelingen. Hij begeleidt het ouderenkoor Zang en Vreugde uit Angeren en leidt bij dit koor alles in goede banen. Hij staat de leden van de SOWA bij met advies en hulp op allerlei terreinen. Eventuele problemen van ouderen worden door hem uitgezocht en indien mogelijk opgelost.

De heer Cor Janssen is vanaf de oprichting in 2007 van Stichting Strijdbaar Angeren lid van het bestuur en probeert met zijn inbreng ook voor ouderen het dorp Angeren leefbaar te houden.

Daarnaast maakt hij deel uit van het parochiebestuur van St. Bavo Angeren en vervulde tussen 1989en 1997 diverse bestuursfuncties. Daarnaast was hij actief als lector bij diensten en trad op als voorganger bij avondwakes.

De laatste tijd zijn deze activiteiten uitgebreid naar de 7 parochies in Lingewaard binnen R.K. Parochie de Levensbron en is hij benoemd tot voorganger bij uitvaarten.

Jan Jansen 80

Afgelopen vrijdag behaalde onze baritonist Jan Jansen de leeftijd van 80 jaar! Hij is nog steeds een van de waardevolle krachten in het orkest en mist maar heel zelden een repetitie. Daar hoorde natuurlijk een serenade bij!

20110429-101242.jpg

Serenade voor 100-jarige

Zojuist een serenade gebracht aan mevrouw Visser die de leeftijd van 100 jaar heeft bereikt en ze geniet er (zoals tijdens ons optreden goed te zien was) nog steeds van!